Forside

 

Søren Kierkegaards skrifter har siden 2013 været tilgængelige på www.sks.dk takket være Søren Kierkegaard Forskningscenter under Københavns Universitet. Med al respekt for det store arbejde kan skrifterne virke overvældende.

Denne hjemmeside indeholder et stikordsregister til Søren Kierkegaards skrifter. Formålet er at formidle dem på en måde, der er mindre overvældende.

 

Stikordsregisteret er ordnet alfabetisk, således at der under hvert bogstav A, B, C osv. er samlet en række ord, der begynder med det pågældende bogstav.

 

Til hvert ord er anført et eller flere citater fra Søren Kierkegaards skrifter. Bemærk, at der kun er tale om udvalgte citater. For yderligere uddybning henvises til www.sks.dk

 

Stikordet i venstre side er skrevet med nugældende retskrivning, mens citatet i højre side er afskrift af www.sks.dk

 

Kommentarer til hjemmesiden kan sendes til admin@sksor.dk