Stikord N

N

nag Nag kan Ingen see, og Nag gaaer med over enhver Dørtærskel (SKS 7,492) *

nivellering er Abstraktionens Seier over Individerne (SKS 8,81)

 

 

numeriske Det Numeriske constituerer ikke Qvalitet, er tvertimod den ligegyldige Qvalitet (SKS 24,27)

numeriske se også spidsborger

 

nydelse Den egentlige Nydelse ligger ikke i hvad man nyder; men i Forestillingen. Hvis jeg i min Tjeneste havde en

underdanig Aand, der, naar jeg forlangte et Glas Vand, vilde bringe ming al Verdens kostbareste Vine lifligt

blandede i en Pokal, da vilde jeg give ham hans Afsked, indtil han lærte, at Nydelsen ikke ligger i hvad jeg

nyder, men i at faae min Villie (SKS 2,40) *

nydelse Man maa begrændse sig, det er en Hovedbetingelse for al Nydelse (SKS 2,315) *

nydelse Nydelse er i Øieblikket det Behagelige, men dette tager sig, just som det tomt Øieblikkelige, ikke ud for

Erindringen (SKS 10,116)

nysgerrighed mætter sig paa det Udvortes og paa det Overfladiske (SKS 2,173) *

 

næste "Næsten" betyder "alle Mennesker" (SKS 9,29)

næste Begrebet "Næste" er egentligen Fordoblelsen af Dit eget selv (SKS 9,29)