Forside


Søren Kierkegaards skrifter har siden 2013 været tilgængelige på www.sks.dk takket være Søren Kierkegaard Forskningscenter under Københavns Universitet.


Med al respekt for det store arbejde kan skrifterne virke overvældende.

Denne hjemmeside har til formål at formidle skrifterne på en måde, der er mindre overvældende.


Hjemmesiden indeholder et stikordsregister til Søren Kierkegaards skrifter.

Stikordsregisteret er ordnet alfabetisk således, at der under hvert bogstav A, B, C osv. er samlet en række ord, der begynder med det pågældende bog- stav. Klik på et bogstav i linjen over portrætbilledet for at se ordene. Til hvert ord er anført et eller flere citater fra Søren Kierkegaards skrifter. Bemærk, at der kun er tale om udvalgte citater. En * efter citatet betyder, at Kierkegaard har skrevet det under et påtaget forfatternavn (pseudonym).En introduktion til Kierkegaard og hans skrifter kan læses her.