Stikord N

N

 

nag              Nag kan Ingen see, og Nag gaaer med over enhver Dørtærskel (SKS 7,492) *

 

 

nivellering     er Abstraktionens Seier over Individerne (SKS 8,81)numeriske     Det Numeriske constituerer ikke Qvalitet, er tvertimod den ligegyldige Qvalitet (SKS 24,127)

numeriske     se også spidsborger


 

nydelse         Den egentlige Nydelse ligger ikke i hvad man nyder; men i Forestillingen. Hvis jeg i min Tjeneste havde en

                    underdanig Aand, der, naar jeg forlangte et Glas Vand, vilde bringe mig al Verdens kostbareste Vine lifligt

                    blandede i en Pokal, da vilde jeg give ham hans Afsked, indtil han lærte, at Nydelsen ikke ligger i hvad jeg

                    nyder, men i at faae min Villie (SKS 2,40) *

nydelse         Man maa begrændse sig, det er en Hovedbetingelse for al Nydelse (SKS 2,315) *

nydelse         Nydelse er i Øieblikket det Behagelige, men dette tager sig, just som det tomt Øieblikkelige, ikke ud for

                    Erindringen (SKS 10,116)

 

 

nysgerrighed mætter sig paa det Udvortes og paa det Overfladiske (SKS 2,173) *


 

næste           "Næsten" betyder "alle Mennesker" (SKS 9,29)

næste           Begrebet "Næste" er egentligen Fordoblelsen af Dit eget selv (SKS 9,29)